Çocuğunuzu Yarınlara Güçlü Hazırlayın!

07.04.2018

Değişim, rekabet, yenilikler, teknoloji.... Her şeyin çok hızlı dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz. Ne meslekler bildiğimiz meslekler, ne teknoloji alışık olduğumuz teknoloji ne de beklentiler bizim çocukluğumuzdaki beklentilere benziyor. Bugüne dek pek alışık olmadığımız bir dönüşüm döneminden geçiyoruz. Bu dönemin ruhuna uymayanların kısa sürede geride kaldığı bir maraton içerisindeyiz. Çocuklarımızı bugünden bu maratona hazırlamak ve yarının başarılı, etkin ve sorumlu bireyleri haline getirmek hepimizin görevi. Bu süreçte söz konusu dönüşümün dinamiklerini şekillendiren yetkinlikleri anlamanın ve bu yetkinlikleri erken aşamada kazanmanın önemi çok yüksek.

Şimdi gelin bu yetkinliklerin bazılarına yakından bakalım:

Disiplinler arası bağ kurabilme: Günümüzde birçok alanda tek bir disiplin yeterli olmuyor. Zor sorulara yanıt bulmak için birçok farklı becerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Yarının yetkin bireyleri farklı disiplinler arasında bağ kurabilen ve bu disiplinlerin güçlü özelliklerini bir araya getirerek etkili çözümler oluşturabilen kişiler olacak.

Yeni medya okuryazarlığı: İletişim her geçen gün daha fazla oranda dijital dünyaya ve sosyal medyaya kayıyor. Bu dünyayı tanımak, kodlarını çözmek ve doğru ton ve araçlarla bu dünyada etkin bir iletişim faaliyeti yürütebilmek başarı açısından bir gereklilik olacak.

Bilişsel yük yönetimi: E-postalar, mesajlar, telekonferanslar, sosyal medya iletileri... Her geçen gün daha fazla sayıda mesaja, bilgiye ve iletişime maruz kalıyoruz. Bunlarla uğraşırken bir yandan da işimizi, görevlerimizi yapmamız gerekecek. Bu bilişsel yükü doğru biçimde organize edecek, gerektiğinde delegasyon yapacak ve zamanı etkin kullanacak kişiler avantajlı konuma yükselecek.

Kültürlerarasılılık: Sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte birçok proje, birçok şirket ve birçok görev, dünyanın dört bir yanından yetenekli kişilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Farklı kültürlerin özelliklerini anlamak, kültürel çeşitliliği yönetebilmek ve tuzaklardan kaçınmak, her aşamada çok önemli bir beceri haline geliyor.

Tasarım odaklı düşünebilme: Tasarım odaklı düşünebilme; karşımızdakini anlamak, ona yönelik tanımları doğru kurmak ve bu tanım çerçevesinde çözümler geliştirmek bilincini ifade ediyor. Yarının etkili bireyleri bu özellikler çerçevesinde denemekten-yanılmaktan korkmayan hatalardan öğrenen ve yeri geldiğinde çekinmeden yön değiştirebilen kişiler olacak.

Görselleştirebilme: Çok fazla verinin ve mesajın olduğu bir dünyada bunları anlamak ve içselleştirmek çok zor bir iş haline geliyor. Verileri, bilgileri ve mesajları basit, anlaşılabilir ve görsel açıdan zengin biçimde ifade edebilme becerisi büyük önem kazanıyor.

Kendine Yetebilme: Hayatın her alanında rekabet ciddi biçimde artıyor ve daha da artmaya devam edecek. Yarının zorlu dünyasında kendini tanıyan, farkındalığı yüksek ve kendi süreçlerini planlayarak kendine yetebilen bireyler ön plana çıkacak.

Rezilyans: Gelen etkileri karşılamak, zorlukları göğüslemek ancak bunlar karşısında pes etmeden ve kırılmadan ayakta kalabilmek kapasitesi olan rezilyans, en önemli yetkinlikler arasında gösteriliyor.  

Çeviklik: Hızın bir üst boyutu olan çeviklik, bir yandan hızlı hareket ederken diğer yandan çevreden gelen etkilerin farkında olmak ve bunlara yönelik tepkileri verebilmek kapasitesi olarak tanımlanıyor. Çeviklik hayatın her alanında olmazsa olmaz bir yetkinlik haline geliyor. 

Adaptif düşünebilme: Bugünün ve geleceğin dünyasında değişim en temel dinamik. Hemen hemen her şey, tüm alışkanlıklarımız köklü bir değişimden geçiyor. Bu değişimlerin farkına varmak ve gerektiğinde bu değişimlere ayak uydurarak ortama ve yeniliklere doğru zamanda adapte olabilmek, başarının en önemli anahtarı.

ide okulları, içinden geçtiğimiz dönemin ve geleceğe dair beklentilerin farkında bir yaklaşımla yetkinlik temelli bir eğitim modelini benimsiyor. Yarının etkin ve sorumlu bireylerini yetiştirmeyi misyon edinen ide okulları, çocuklarımızı kendi yapılarına uygun en güçlü yetkinliklerle donatmak ve gerek kendilerine gerekse toplumlarına ve dünyamıza değer katan birer birey olarak yetiştirmek için yetkinlik odaklı yaklaşımın gücünden yararlanıyor.

ide okullarının yetkinlik temelli yaklaşımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için www.ide.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Diğer yazılar

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü

04.04.2019

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü

Babalık rolü tıpkı annelik gibi çocuğa sahip olmayı istemekle başlar. Her iki eşin de çocuk sahibi olmaya karar vermeleri kendilerini bu göreve hazır hissetmeleri önemlidir. Etkin bir baba rolü çocukların her türlü gelişimlerine olumlu etki eder. Ahlak ve inanç sistemine dair değerler, çocuğun otorite ile olan ilişkisi baba üzerinden şekillenir. Özgüven, akademik başarı, sorumluluk, aidiyet duygusu, cinsel kimlik oluşumu ve başka birçok değerin kazanılmasında babalar kilit rolü oynar. Babasıyla arası iyi olan, onun desteğini hisseden çocuklar daha özgüvenli ve kendini daha gerçekçi değerlendirebilen bir kişilik yapısı kazanabilir. Baba cesaretlendirdiği kadar, sağlıklı sınırlar da koyan kişidir. Baba bir işin yapılmasına cesaretlendirirken, aynı zamanda nerede durulması gerektiğini de hatırlatan kişidir. Çocuğa cesareti ve kendi sınırlarını aynı anda öğretebilendir.

ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME YOLCULUĞU ANAOKULUNDAN BAŞLAR

15.09.2017

ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME YOLCULUĞU ANAOKULUNDAN BAŞLAR

Eğitim ve öğrenme süreci hiç bitmeyen bir yolculuk

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.