Çocuğunuza Meslekten Önce Yetkinlik Gerek

12.02.2018

Hepimiz çocukluğumuzda şu soruyla karşılaştık: Büyüyünce ne olacaksın? Kimimiz doktor, kimimiz mühendis, kimimiz itfaiyeci cevabı verdik. Sonrasında okulları bir bir tamamlayıp, üniversiteye gidip bir meslek edinmenin çabasına girdik.

Bugün bu senaryo çok da geçerli değil. Yapılan birçok araştırmaya göre önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bildiğimiz mesleklerin yarısına yakını ya yok olacak ya da artık etkisini yitirecek. Teknolojideki muazzam gelişmeler, küreselleşen dünya ve beklentilerdeki değişimle tetiklenen bu yeni dönemde çocuklarımıza “Ne olacaksın?” değil “Ne yapacaksın, Ne yapabilirsin? diye sormanın zamanı geldi. Bu sorunun cevabı da “yetkinlik” kavramında yatıyor...

Yetkinlik; bir işi yapabilmek için gerekli olgunluğa erişme hali olarak tanımlanabilir. Yetkin olan kişiler genel anlamda veya belirli bir alanda bir işi düşünme, kurgulama, hayata geçirme, sonuç alma ve geliştirme özelliklerini bir arada bulunduran kimselerdir. Bu nedenle yetkinlik, belirli bir sınırla çerçevesi çizilen bir özellik olmanın ötesinde çerçevelerin içini doldurmaya yönelik bir genel kavramdır.

Günümüzde bir amacı gerçekleştirme, bir işi başarmak için temel anlamda beş bileşen gereklidir:

  1. Araçlar: Bir işi başarmak için işimizi kolaylaştıracak bize zaman kazandıracak her türlü fiziksel veya dijital unsur.

  2. Süreçler: İşi yapma yolunda planlı ve programlı olabilmemiz için tasarlanan ve adım adım hangi yolu izleyeceğimizi tanımlayan yol haritası.

  3. Yönetim: İşi hangi standartlar, değerler ve hedefler çerçevesinde yapacağımıza dair genel kural bütünü.

  4. Davranışlar: Bir işi yaparken sergileyeceğimiz tutumlar, göstereceğimiz reaksiyonlar.

  5. Yetkinlik: Bir işi yapmak için gerekli becerilerin, bilgilerin ve deneyimlerin tamamını bir potada eriterek oluşturulan özellik seti.

Bu listeye bakıldığında görülen çok temel bir gerçek var: Bugün parası, kaynağı ve erişimi olan herkes, her okul en modern ve üst seviye araçları edinip kullanabilir. En iyi süreçleri tasarlayabilir veya bunları uzmanlarına tasarlattırabilir en güzel yönetim sistemlerini tasarlayabilir. Üstelik bunları kaynakları var ise kısa zamanda tamamlayabilir.

Davranışlar karmaşık bir denklemdir. Karaktere, toplumun değer yargılarına, içinde bulunulan bağlama göre şekillenir, çoğu zaman da değiştirilmesi zordur ve zaman alır.

Tüm bunlar arasında fark oluşturan, şekillendirilebilen ve sürekli geliştirilerek güncel tutulabilen yegâne bileşen yetkinliktir. Bu nedenle yarının değerli, başarılı ve vazgeçilmez bireyleri yetkinliklerinin farkında olan, bunları sürekli geliştiren ve iyileştiren kişiler olacaktır.

İşte bu gerçeklerden yola çıkan ide okulları yetkinlik temelli bir eğitim modelini esas alır. Her biri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip eğitim ve yönetim kadrosunun gücünü, modern araçların etkisini ve modern eğitim sisteminin katma değerini yetkinlik anlayışıyla birleştiren ide okulları yarının başaran, inşa eden, geliştiren ve sürekli daha iyisini arayan bireylerini yetiştirmeyi hedefler. Ders işleme yöntemlerinden konuklarla etkileşime, görselleştirme çalışmalarından maker atölyelerine dek attığı her adımda öğrencilerin yetkinliklerine bir katkı sunmayı amaçlayan ide okulları yarının yeteneklerini bugünden şekillendiriyor.

 

ide okulları ve yetkinlik temelli yaklaşım için www.ide.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Diğer yazılar

Okula Adaptasyon Sürecinde Anne Babalar Nelere Dikkat Etmeli?

07.09.2018

Okula Adaptasyon Sürecinde Anne Babalar Nelere Dikkat Etmeli?

Yaz tatili boyunca bol bol eğlenen, istediği aktiviteye katılan çocuklarda okulların açılma zamanının..

Çocuklarda Sınırların Farkında Olmak Neden Önemlidir?

25.11.2017

Çocuklarda Sınırların Farkında Olmak Neden Önemlidir?

Çocuklar, yaşadıkları dünyanın kurallarını anlamak isterler ve buna ihtiyaç duyarlar...

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.