Odaklanabilen, dikkatli ve çok boyutlu düşünebilen çocuklar

21.09.2018

Çocuklarımız odaklansın, öğrendiklerini her yerde kullanabilsin, dersi dikkatlice dinlesin istiyoruz. Peki, çocuklarımıza verdiğimiz bilişsel eğitim bu özellikleri kazandırıyor mu?

Özellikle 4 ve 5 yaş anaokulu dönemi çocuğun bilişsel gelişiminin ve karakterinin şekillendiği, öğrenme yolculuğuna adım attığı bir dönemdir. Bu yolculuğun keyifli ve verimli olması için doğru planlanması, proaktif biçimde yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor.  PASS yaklaşımı tam da bu noktada onları bilişsel yönden destekleyerek yarının zorlu dünyasına hazır olmalarını sağlıyor.

PASS Teorisi ile Bilişsel Temelli Öğrenme

PASS, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. PASS teorisi, Planlama (Planning), Dikkat (Attention), Ardıllık (Successive) ve Eşzamanlılık (Simultaneous) olmak üzere 4 bilişsel işlemden oluşuyor. Bu fonksiyonların hepsini doğru biçimde ve bir arada uyum içinde çalıştırabilen çocuklar, öğrenme sürecinde çok daha konsantre, odaklı, başarılı ve uyumlu bir deneyim gerçekleştirecektir. Bu dört bilişsel alan şu şekilde tanımlanabilir;

 

Planlama

En önemli fonksiyonlardan biri olan planlama, bireyin etkili problem çözme yöntemlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel işlemlerdir.

Birey, planlama ile problemleri belirler, bunlar arasından seçimler yapar, çözümler geliştirip-uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Planlamada iki temel bilişsel işlev ön plana çıkar: “Yaratıcı Düşünme” ve “Stratejik Düşünme.”

 

Planlama, aynı zamanda çocuğumuzun kendi kendini değerlendirebilme becerisi ve farkındalığının geliştirilmesini ifade ettiği için sadece akademik süreç için değil, sosyal ve davranışsal alan için de gereklidir.

 

Dikkat

Dikkat, bireyin seçici davranarak bazı uyarıcıları dikkate alıp bazılarını almadığı zihinsel süreçtir. Dikkat; belirli bir durum üzerinde düşünmeyi, odaklanmayı ve diğer unsurları görmezden gelmeyi gerektirir.

 

Günümüzde artık eskisine oranla hem fiziksel hem de teknolojik anlamda çok fazla uyaran var.

Çocukların bu uyarıcıların içinden işine yarayacaklara veya seçilmiş olanlara odaklanabilme ve bunun dışında kalanlardan etkilenmeme yetkinliğini dikkat alanına yönelik yapılan çalışmalarla geliştirmek mümkün.

 

Eşzamanlılık

Çocuklarımızın akademik alanda en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri de eş zamanlılıktır. Bu alan, bir grup halinde verilmiş olan uyarıcıların, birey tarafından birbirleriyle ilişkilendirilmesine dayalı zihinsel işlemleri kapsar.

Eşzamanlılığı iyi olan bir çocuk, öğretmenin sözel olarak verdiği bir bilgiyi imajine edebilir ve mantıksal çıkarımlarda bulunarak öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir. 

Ardıllık

Özel bir sıralama ile oluşturulmuş dizinler arasındaki ilişkiyi belirlemeye dayanan Ardıllık, yazılı ve sözel dizinlerin hatırlanabilmesi için gerekli bir bilişsel işlemdir. Ardıllık becerisi yüksek olan bireyler sözel yönergeleri sıralı biçimde algılar ve daha kolay özümserler. Kendilerine verilen yönergeleri adım adım takip edebilirler ve kurallı bilgi ile daha rahat çalışırlar. 

 

PASS Yaklaşımı Etkin Bir Öğrenme Süreci Sağlıyor.

Çocukların çevresini yeni yeni tanımaya ve kendinin farkına varmaya başladığı anaokulu döneminin ileriye yönelik kalıcı etkileri olduğu yadsınamaz. Bu süreç içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam eder.

 

Bu nedenle, PASS yaklaşımına yönelik yapılan çalışmalar çocukların bilişsel gelişimin yanı sıra sosyal gelişimlerini de hızlandırır. Aynı zamanda, çocuklara etkin bir öğrenme süreci ve deneyimi sağlar. Bu sistem sayesinde:

1. Çocukların planlama, dikkat, eş zamanlılık ve ardıllık bilişsel düzeyleri bu alanları desteklemeye yönelik etkinliklerle güçlendirilir.
2. Beynin çok yönlü çalışması desteklenerek, öğrenme performansı arttırılır ve kalıcı öğrenme sağlanır.
3. Dört bilişsel alanı da gelişen çocuklar bir derste öğrendikleri bir yaklaşımı başka derslere ve diğer yaşam deneyimlerine aktarabilir.
4. Bilişsel yönden güçlü ve kararlı olan çocuklar, duygusal açıdan da dayanıklı olabilir.


 


Bilişsel Destek Birimi ile Yakın Takip

Gelişim sürecinde çocukların yakından takip edilmesi önemlidir. İlk etapta yapılan değerlendirme testi ile çocukların planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık açısından yetkinlikleri belirlenir ve gelişim ihtiyaçları ortaya koyulur.

 

Daha sonra bu dört özelliği bir arada uyum içinde kullanmaları ve gelişim gerektiren özelliklerinin yükseltilmesi amacıyla, ide okulları Bilişsel Destek Birimi öğrencilerle özel çalışmalar gerçekleştirir. Böylece, çocukların geliştirilmesi gereken ve güçlü alanları belirlenerek ayrı ayrı çalışmalar yapılmış olur.

 

ide okulları ile Yarının Dünyasına Hazır Yetkin Bireyler!

ide okullarının ana amaçlarından biri de öğrenme sürecine bilimsel açıdan yaklaşarak çocukların öğrenme yetkinliklerini geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirlemek ve kullanmak. Bu nedenle öğretim modelinin önemli bir parçası da Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan PASS yaklaşımından oluşuyor.

 

Güçlü eğitim kadrosu ile ön plana çıkan ide okullarında, Rehberlik birimi ve Bilişsel Destek Birimi ile çocuğunuz hem bilişsel hem de sosyal yönden desteklenerek yarınlara çok daha güçlü hazırlanıyor.

ide okullarının eğitim yaklaşımı ve vizyonu hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız: 

www.ide.k12.tr

 

Diğer yazılar

ide’den Yaz Tatili için Aktivite Önerileri

18.06.2020

ide’den Yaz Tatili için Aktivite Önerileri

İstanbul Modern Yaz Sanat Atölyeleri’ni çevrimiçine taşıyor. 4-12 yaş grubundaki çocuklar, İstanbul Modern’in Yaz Sanat Atölyeleri’ne Türkiye’nin her yerinden çevrimiçi katılarak, müze uzmanları ile buluşuyor, evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. 

Ara Tatili Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

16.01.2020

Ara Tatili Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Karne, akademik bir dönemin bitişi, kazanılan bilgi ve becerilerin görece göstergesi ve tatilin başlangıcı anlamına gelir.

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.