ÇOCUĞUNUZ GELECEĞİN YETKİNLİKLERİNE HAZIR MI?

15.09.2017

Dünyamız büyük bir değişim içerisinde. Muazzam bir hızla gelişen teknoloji hemen hemen her şeyi değiştiriyor, bildiğimiz kavramlar yeniden tanımlanıyor. Günlük hayatımız, iş dünyası ve yaşamın dokunduğu her yer yeniliklerle örülüyor. Çocuklarımız, böylesi bir değişimle şekillenen geleceğin dünyasında ayakta kalabilmek, başarılı olabilmek ve fark yaratabilmek için yeni yetkinliklere, doğru biçimde geliştirilmiş becerilere ihtiyaç duyacak. Bu nedenle çocuklarımızı emanet edeceğimiz okulun bu geleceği ne kadar anladığı ve bu yetkinlikleri ne ölçüde geliştirebildiği çok önemli. Dünya Ekonomik Forumu başta olmak üzere dünyanın geleceğine dair öngörüler üreten birçok kurum, bu yetkinliklere özel bir önem atfediyor ve geleceğin iş dünyasında ve rekabet ortamında bu yetkinliklerin belirleyici olacağını vurguluyor. İşte bu yetkinlikler içinde en önemli olanlar:

KARMAŞIK SORUNLARI ÇÖZEBİLME

İnsanoğlunun gerek sosyal, gerekse kurumsal hayatta karşı karşıya kaldığı sorunlar her geçen gün daha zor, çözümü daha çetrefilli ve daha karmaşık bir hâl alıyor. Kişi, bu tür sorunlara karşı dirençli olma, bu sorunları doğru analiz etme ve gerçek dünyadaki kaynakları kullanarak bu sorunları çözümleyebilme becerilerini geliştirmek durumunda. Bu yetkinlik, modern dünyanın ve geleceğin “kötücül problemlerini” anlamak, onlardan kaçmamak ve çözüm üretmek anlamında ön plana çıkıyor.
Kritik Düşünme: Bu yetkinlik kişinin sahip olduğu seçenekleri en doğru ve en etkin biçimde anlaması ve içlerinden doğru seçimleri yapabilmesi için mantık ve anlamlandırma tekniklerini kullanmasını içeriyor. Hayatın birçok alanında karşı karşıya kalınacak alternatiflerin, yorumların, yaklaşımların ve yargıların güçlü ve zayıf yanlarını muhakeme etme becerisi bu yetkinliğin gelişmesine bağlı.
Yaratıcılık: Farklılaşmanın zorlaştığı, ürün ve hizmetlerini birbirine benzediği, sıradan çözümlerin sonuç vermediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu noktada kişinin içinde bulunduğu şartları en iyi biçimde değerlendirerek yaratıcı yeni çözümler geliştirmesi önem kazanıyor. Yaratıcılık, sadece sanatta değil, bilimden yönetime her alanda asıl ve belirleyici yetkinlik olarak öne çıkıyor.
Duygusal Zeka: Bu yetkinlik kişinin empati becerisinin de gücünü kullanarak başkalarının nasıl düşündüğünü, neden bu şekilde düşündüklerini anlayabilmesine zemin hazırlıyor. Duygusal zeka, geleceğin en önemli becerilerinden biri olarak gösteriliyor ve günümüzde iş dünyası duygusal zekayı etkin kullanmaya yönelik birçok girişim ve model kullanıyor.
Bilişsel Esneklik: Geleceğin dünyası farklı bakış açılarını gerektiriyor. Bu yetkinlik kişinin belirli olayları, kavramları ve bileşenleri farklı biçimlerde gruplayabilmesi, farklı biçimlerde bir araya getirerek aralarında daha önce görülemeyen ilişkiler kurabilmesi anlamına geliyor.

OKULUN YETKİNLİK GELİŞİMİNDE ÖNEMİ

Geleceğin dünyasında ayakta kalmak ve fark yaratmak için gerekli yetkinliklerin temelleri eğitimin ilk aşamalarında atılıyor ve zaman içerisinde bilinçli biçimde geliştirilmeleri gerekiyor. Bu nedenle çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim kurumunun bu geleceğin farkında olması ve bilinçli bir yaklaşımla bu yetkinliklerin tohumlarını ekip büyütmesi çok ama çok önemli. ide okulları, geleceği şekillendiren bireyleri yetiştirme felsefesi çerçevesinde geleceğin yetkinliklerine yönelik çok kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin öğrenme biçimlerini analiz edip onları en etkili şekilde öğrenmesini saplayan PASS modeli ile geleceğin yetkinliklerinin ilk adımlarının doğru atılması sağlanıyor. Her biri alanında benzersiz deneyime ve birikime sahip olan öğretmen kadrosu, bu yetkinliklerin çocuklarımızda gelişip filizlenmesine yardımcı oluyor. Teknolojiyle destekleme, deneme ve deneylemeyi ön plana çıkaran bir eğitim modelini benimseyen ide okulları, yarının fark yaratan, cesur, dinamik ve katma değer üreten bireylerini yetiştirmek üzere konumlanıyor. ide okulları’nın eğitim modeli ve yetkinlik yaklaşımı hakkında daha detaylı bilgi için: www.ideokullari.com.tr

Diğer yazılar

Teknoloji Çağında Ebeveynlik

24.12.2020

Teknoloji Çağında Ebeveynlik

Dijital dünya öyle bir dünya ki çaba göstermeden alınan bir doyumu ve hızlı tüketimi hayatımızın tam da ortasına yerleştiriyor.

Neden İyi Bir Anaokulu Eğitimi

27.08.2018

Neden İyi Bir Anaokulu Eğitimi

Hepimiz çocuklarımızın başarılı, özgüvenli, mutlu ve iyi birer insan olmasını isteriz, onları böyle bir yarında hayal ederiz. Peki bu mutlu tablonun temelleri ne zaman atılıyor biliyor musunuz?

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.