Ergenlerle İletişim Kurmak

05.01.2024

Onların Dünyasına Girmenin Yolları

*Gençlerin dünyası her zaman değişiyor. Bu nedenle, onlarla iletişim kurarken, her zaman onların hoşlandığı türde bir dil kullanmamız gerekiyor. Ergenlerle iletişim kurma, onların davranışlarını anlama, etkili iletişim stratejileri, sınırları çizme konularına değineceğiz.

*Ergenler, dünyayı keşfetmek için daha özgür ve meraklı oldukları bir dönemdeyken, aileleri ve yetişkinleriyle iletişim kurmakta zorlanabilirler. Bu nedenle, ergenlerle iyi bir iletişim kurmak, onların duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak için son derece önemlidir.

Ergen Davranışını Anlamak

Ergenlik Dönemindeki Davranış Değişiklikleri

 • Kişilikte Varyasyon
 • Yüksek Risk Alma Eğilimi
 • Kural Tanımama
 • Genişleyen Sosyal Çevre

Nedenleri

 • Zihinsel ve fiziksel gelişim
 • Genetik faktörler
 • Okul/dış faktörler
 • Aile Dinamikleri

Ergen Davranışını Anlamak: Duygusal ve Sosyal Gelişim

*Ergenlik dönemi, fiziksel ve hormonal değişimleri beraberinde getirir. Bu değişimler, ergenlerin davranışlarını büyük ölçüde etkiler.

*Ergenlik dönemi aynı zamanda insanların duygusal ve sosyal gelişimlerinin de tamamlandığı bir dönemdir. Bu nedenle, ergen davranışları anlaşılmak ve yönetilmek üzere çeşitli teknikler kullanılabilir.

Olumsuz Ergen Davranışları: Nedenler ve Yöntemler

*Olumsuz ergen davranışları, genç bireylerin yaşamlarında ortaya çıkan ve kişinin kendisine ve başkalarına zarar veren davranışlardır. Bununla birlikte, bu davranışların çoğu, ergenlerin çevrelerindeki stres ve baskıdan kaynaklanmaktadır.

* Ergen davranışlarının etkili bir şekilde yönetilmesi, gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olabilir.

Ergen Davranışlarını Anlama Teknikleri

Empati Kurma

Ergenlerin davranışlarına neden olan duygusal faktörleri anlamak için onlarla empati kurmak önemlidir. Empati kurmak, gençlerin ihtiyaçlarını, korkularını ve zorluklarını daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.


İletişim Kurma

Ergenlerle iyi bir iletişim kurmak, sorunları çözmek için önemlidir. Açık bir iletişim kanalı, gençleri dinlemek ve onlarla açık bir şekilde konuşmak, gençlerin güvende hissetmelerini sağlar.

Öğrenme Stillerini Anlama

Ergenlerin hangi öğrenme yöntemlerini benimsediğini anlamak, konuların öğrenilmesini daha kolay hale getirir. Görsel, işitsel veya dokunsal öğrenme yöntemlerine uygun olarak dersler vermek, ergenlerin konuları daha hızlı ve kolay anlamalarına yardımcı olabilir.

Ergen Davranışlarını Yönetme Yolları

Önerileri Dinle

Ergenler, kendileri hakkında öneriler vermeyi sevmezler, ancak önerileri kabul etmeye daha açık olduklarını göstermek için onları dinlemek önemlidir.


Kurallar ve Sınırlar Koymak

Disiplinin, günlük yaşama yerleştirilmesi, ergenlerin kontrol altına alınması için önemlidir. Belirli kurallar ve sınırlar koymak, ergenlerin hareketlerini kontrol etmelerine, toplumda kabul edilebilir davranışları benimsemelerine yardımcı olabilir.

Özel Zamanlarını Anlama ve Destek Olma

Ergenleri desteklemek ve bir araya gelmek, gençlerin gereksinimlerini karşılar. Özel zamanlar (örneğin, spor etkinlikleri veya sanatsal faaliyetler) destekler, ergenlerin farklı alanlarda gelişmelerine yardımcı olabilir.

 

 

Ergenlikte Neler Değişir?

Fiziksel Değişimler

 

Hormonal Değişimler

Boy ve kilo artışı

 

Pubertal hormonların üretimi

Genital organların gelişimi

 

Ergenlerin fizyolojik gelişimi

Ergen Davranışlarının Nedenleri

Eğitim ve okul stresi sık sık olumsuz ergen davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Cep telefonları da olumsuz ergen davranışlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar.

Arkadaş etkileşimleri de ergen davranışlarının gelişiminde önemli bir faktördür.

Ergen Davranışları ve Depresyon

Ergenlerde depresyon sık görülen bir psikolojik bozukluktur. Yalnızlık, arkadaş kaybı veya aile içi sorunlar, genç bireylerin depresyona yakalanması için tetikleyici nedenler olabilir.

Ergenlerin Sosyal Gelişimi

Arkadaşlık Kurma

Ergenlik, arkadaşlık kurma sürecidir. Arkadaşlar, genç bireylerin olgunlaşma sürecinde önemli bir role sahiptir.

Empati Geliştirme

Ergenler, empati kurmayı öğrenirler. Empati, farklı insanlarla anlaşmalarını, sorunları çözmelerini ve hayatta başarılı olmalarını sağlar.

Ayrım Yapma ve Karar Verme

Ergenler, doğru kararlar almak için hem bilgi hem de tecrübe kazanırlar. Bu dönem, ergenlerin bilinçli düşünme ve analiz yapma becerilerini ve karar verme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

Etkili İletişim Stratejileri

 1. Empatik bir yaklaşım benimsemek
 2. İyi bir dinleyici olmak
 3. Soru sormak ve konuşmacıyı desteklemek
 4. Olumlu geri bildirimler vermek

Ergenlerle Güven ve İlişki Kurmak

Ergenlerle diyaloğu arttırmak

Ergenlerin ilgisi ne olursa olsun, onlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşarak iletişimimizi geliştirebiliriz. Bu, ne kadar zor olduğuna bakılmaksızın, hoşgörü ve saygı göstermek anlamına gelir.

Ergenlerin kişisel konularını tartışmak

Ergenler, yetişkinlerin hayatları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Bu nedenle, onlara gelecek hedefleri, beklentileri, korkuları, heyecanları veya hayal kırıklıklarını sormak, aranızdaki güven bağını güçlendirebilir.

Ergenlerle Tartışma ve Anlaşmazlıkları Çözme

Ergenlerin, tartışmaları ve anlaşmazlıkları çözmek için farklı bir yaklaşıma ihtiyacı olabilir. Bazen, onlarla net olmak, duygusal olmamak ve mantıklı olmak önemlidir.

Anlaşmazlık Durumu

  Nasıl Çözülür

Çatışma Yaşamak İstemiyorum

  Karşılıklı Şeffaflık

Beni Anlamıyorsun!

  Dinleme Becerileri

Beni Dinlemiyorsun!

  Görüşlerini Paylaşarak Dinletmek

Sınırları Belirleme ve Beklentileri Açıklama

Sınır Belirleme

Ebeveynlerin, ergenlerin sınırlarını belirlemesi, bu sınırları adil ve tutarlı bir şekilde uygulaması önemlidir; aynı zamanda sınırları, açık bir şekilde belirleyip, baştan beri açıklamaları da gerekli.

Beklentileri Açıklama

Beklentiler, gençlerin başarılı olmasına ve amacına ulaşmalarına yardımcı olabilecek bir araçtır. Bu nedenle, ergenlere okul, ev işleri, sosyal etkinlikler veya işyerindeki beklentileri açıklığa kavuşturmaları yardımcı olabilir.

Ergenlerle İletişim Kurmanın Önemi

Empati Güçlendirir

Empati, ebeveynlerin ergenleri anlamalarına yardımcı olur, onlara yardım eder ve onlara doğru yolu gösterir.

Özgüven Ve Saygıyı Arttırır

Empatik bir yaklaşım, birçoğu için kendine güveni, saygı duymayı ve değerli olduklarını bilmeyi işaret eder. Bu, ergenlerin hayatta başarılı olmalarına yardımcı olan önemli bir faktördür.

ide okullarında öğrencilerimizle nasıl iletişim kuruyoruz?

Ergenlerle etkili iletişimin önemini ve gençlerin benzersiz ihtiyaçlarını anlamayı, ergenlerle güven ve samimiyet ilişkisi kurmanın stratejilerini keşfetmeyi, etkili dinleme becerilerini ve hassas konuları ele almak için etkili iletişim teknikleriyle öğrencilerin duygu durumlarını fark ederek iletişim kuruyoruz. Ergenlerin benzersiz ihtiyaçlarına ve zorluklarına anlayış göstermenin yanı sıra, onlarla güçlü bir ilişki geliştirmenin stratejilerini belirliyoruz.

Güven İlişkisi Oluşturma Stratejileri bu noktada çok değerlidir.

Ergenlere karşı tutarlı davranmak, onlarla güven ve samimiyet ilişkisi kurmanın sağlam bir temelidir. Ergenlerin duygularını anlamaya çalışıp, onlara empati gösterdiğimizi hissettiriyoruz. Böylelikle, iletişimde daha derin bir bağ oluşturabiliyoruz. Onlara saygı gösterip hislerine ve düşüncelerine değer verdiğimizi gösteriyoruz.

Ergenlerle etkili bir şekilde iletişim kurmanın temel yollarından biri etkili dinleme becerilerine sahip olmaktır. Onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olacak dinleme tekniklerini belirliyoruz.

 

                                                                       ide okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

 

 

 

 

Kaynaklar:

 

Gençleri Anlamak – Haluk Yavuzer

Ergenlerle Etkili İletişim- Rukiye Karaköse

https://www.ebsad.org/img/20140407__2443353534.pdf

 

Diğer yazılar

ide okullarından Okula Adaptasyon Sürecinde Anne Babalara Öneriler!

05.09.2019

ide okullarından Okula Adaptasyon Sürecinde Anne Babalara Öneriler!

Yaz tatili boyunca bol bol eğlenen, istediği aktiviteye katılan öğrencilerimizin okula uyum sürecini...

TEOG VE DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİ

11.10.2017

TEOG VE DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitim sisteminde, özellikle orta öğretimden üst eğitim grubu olan liseye geçiş ve liseden...

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.