İyi Bir Yabancı Dil Eğitimi Neden Önemli?

11.10.2019

İyi Bir Yabancı Dil Eğitimi Neden Önemli?

Çocuklarımız artık tam anlamıyla küresel bir dünyada yaşıyor. Erken yaşlarda uluslararası arkadaşlar edinebiliyor, filmlerden Youtube videolarına birçok içeriğe erişebiliyor ve çok kültürlü ortamlara dahil olabiliyorlar. Böylesi bir dünyada başarılı olmanın yolu da yabancı dili özellikle de Dünyada hakim yabancı dil olan İngilizceyi çok iyi bilmek, anlamak ve kullanmakta yatıyor.

Peki çocuğumuzun İngilizceyi gerçekten çok iyi öğrendiğinden, bundan da önemlisi içselleştirip kullanabildiğinden nasıl emin olacağız? Seçtiğimiz okulun İngilizce konusunda yetkinliğini nasıl değerlendirebiliriz? Çocuğumuz yarının dünyasında başarılı bir birey olma sürecinde İngilizceyi nasıl kullanmalı? Bunlar ve daha birçok sorunun cevabı okulunuzun yalnızca dil değil genel eğitim yaklaşımında gizli...

Güçlü bir sistem ve kadro
Hemen hemen her okul çok iyi İngilizce eğitimi verdiğini iddia ediyor. Ancak İngilizce eğitimi, sistematik ve bütüncül bir yaklaşım ve bunun etrafında kurgulanmış bir kadro gerektiriyor. Öncelikle okulunuzun İngilizce eğitim felsefesini anlamaya çalışın. Okulun genel eğitim sistemi ve İngilizce sisteminin içeriğini ne kadar dolu olduğuna, ne kadar kapsamlı bir eğitim verildiğine bakın. Yönetimde İngilizce bölümünün ne derece temsil edildiğine odaklanın. Ayrıca eğitim kadrosunun İngilizce hakimiyetine, tecrübesine ve formasyonuna da dikkat edin.


Native etkisi
İngilizce eğitiminde, Native yani ana dili İngilizce olan öğretmenlerin etkisi çok önemli. Çocuklar, özellikle de erken yaşlarda aksan, ifade biçimi ve kurgu anlamında öğretmenlerinden çok fazla etkileniyor ve bu noktada native öğretmenler çok fark yaratabiliyor. Bu noktada çocuğunuzun okulundaki İngilizce derslerinin çoğunluğunu native bir öğretmen ile geçirmesi, ondan olumlu yönde etkilenmesi çok önemli. Bu nedenle haftada kaç saat İngilizce eğitimi olduğuna bakmak ve bunun ne kadarının native öğretmenler tarafından verildiğini sorgulamak gerekli.

Kendini ifade edebilme ve özgüven
Çocuğunuz İngilizceyi çok iyi öğrense dahi bu dili etkin kullanabileceği anlamına gelmiyor. Gramer ve dilin yapısı dışında kendini ifade edebilme becerisi ve özgüven de son derece önemli. İletişim becerileri gelişmiş, kendini rahat ve doğru ifade edebilmek, ihtiyacını doğru aktarabilmek ve karşındakini doğru biçimde anlayıp karşılık verebilmek, dil kullanımında öne çıkan özellikler. Ayrıca çocuğunuzun özgüveni de son derece önemli. Kitleler içerisinde hitabet, farklı kültürlerden bireyler ile iletişim kurabilme becerisi özgüveni de içeren çok boyutlu bir yaklaşım gerektiriyor. Bu noktada okulunuzun eğitim sistemi çok önem kazanıyor.Yetkinlik yaklaşımı
İngilizce tek başına etkili bir beceri olsa da diğer yetkinliklerle bir araya geldiğinde ve doğru biçimde entegre edildiğinde çok daha etkili bir farklılaştırma unsuru haline gelebiliyor. Örneğin İngilizceyi etkin kullanan ve teknolojiye, sanata, bilime hakim bir çocuk çok daha etkili bir birey haline gelebiliyor. Okulunuzun yarınları nasıl hayal ettiği, çocuklarımızı hazırladığı geleceği ne kadar anlayıp anlamlandırdığı ve bu geleceğe dair çocuklarımıza nasıl bir yetkinlik seti kazandırmak istediğini sorgulayın. Bu sorulara net cevapları olan bir okul, İngilizcenin de gücüyle yarını şekillendirecek bireyleri yetiştirmeye muktedir olacaktır.

ide olarak, İngilizceyi bilmekle kalmayan, onu etkili kullanan, yaşayan ve diğer yetkinlikleriyle entegre eden çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada Öğren-Anla-Yaşa yaklaşımını benimsiyoruz. Öğrencilerimiz Öğren aşamasında İngilizcenin temellerini mükemmel biçimde öğrenirken, Anla aşamasında İngilizcenin hayatlarındaki anlamını öğreniyor, içselleştiriyor ve Yaşa  aşamasında İngilizceyi birçok diğer yetkinlikle birlikte görerek, uygulayarak ve yaşayarak pekiştiriyor.

ide okulları olarak, yetkinlik temelli eğitim modeli ile çocuklarımızı yarına güçlü biçimde hazırlıyor, derslerin tamamı ana dili İngilizce olan native öğretim kadromuz tarafından verilen ve her biri alanında benzersiz deneyime sahip öğretmen kadromuz ile fark yaratıyoruz. İngilizceyi sadece bilmekle kalmayan, çok iyi ve etkili kullanan, kendini ifade edebilen ve çok kültürlü ortamlarda öne çıkan yarının başarılı bireyleri ide okulları’nda yetişiyor.

ide okulları’nın eğitim modeli hakkında daha fazla bilgi için www.ide.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Diğer yazılar

Çocuğunuza Okul Seçerken Dikkat!

14.01.2019

Çocuğunuza Okul Seçerken Dikkat!

Eğer bir ebeveynseniz, hayatınız boyunca çocuğunuzun geleceğine etki edecek önemli kararlar verirsiniz.

Yarının Dünyasını Keşfedenler Kuracak

13.08.2018

Yarının Dünyasını Keşfedenler Kuracak

Bilgi çağında yaşıyoruz. Dünyanın bilgisi, deneyimi parmaklarımızın ucunda. Bilgi okyanusu her geçen gün daha da büyüyor ve derinleşiyor. Böylesi bir dünyada çocuklarımızın en doğru yolu bulup yürümelerini sağlamak durumundayız. Bir yandan dünya vatandaşı olmalarını, bir yandan da farklılaşmalarını garanti etmek zorundayız.

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.