OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, ÇOCUĞA HANGİ YETKİNLİKLERİ KAZANDIRIR?

15.09.2017

Okul öncesi eğitimin ileriye dönük kalıcı etkileri olduğu yadsınamaz. Bu süreç içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam eder. Bu nedenle bu dönemin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, mutlu ve yaratıcı bireyler yetiştirilmesi açısından da önem taşır. İyi bir okul öncesi eğitimi, çocuğa sonraki okul ve sosyal yaşamında ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırır. Bu dönemde öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş, çevresini merak etme ve kendini keşfetme eğiliminde olan çocuk, teşvik ve doğru yönlendirme ile desteklenmelidir.

GELİŞMEYE AÇIK ALANLARIN DESTEKLENMESİ

Çocuğun kendi kendine çevresiyle etkileşerek geliştirebileceği bilişsel kapasitesinin dışında, çevresindeki yetişkinlerle ve diğer çocuklarla etkileşerek geliştirebileceği bir "gelişmeye açık alan" bulunuyor. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanan eğitim programı, bilişsel gelişimin yanı sıra psikososyal, fiziksel ve devimsel gelişimlerini de hızlandırır. Anaokulu çağındaki çocuk, kendi yaş grubunun ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen, genellikle oyun yoluyla öğretimi vurgulayan öğretme - öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyar.

OKUL OLGUNLUĞUNA ERİŞMESİ

Eğitim programını uygulama, sadece uygun öğrenme çevresinin düzenlenmesini değil, aynı zamanda her çocuğun, uygun öğrenme yaşantılarını kazanıp kazanmadığını belirleyen ölçme ve değerlendirme etkinliklerini de kapsamalıdır. Zorunlu eğitime, yani ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuğun iyi okul öncesi eğitimi almış olması, onu ileriki yıllarda da karşılaşacağı zorluklara hazırlar. Hazırlanan öğrenme yaşantılarıyla çocuğun, benliğinin kendi vücudunun, duyu organlarının farkına varması sağlanırken, aynı zamanda bunlarla ilgili uygun dil ve bilişsel anlayışı da kazanması mümkün olur.

Peki, okul öncesi eğitim çocuğa hangi yetkinlikleri kazandırır?

- Çocuğun kişilik gelişimine yardımcı olur.
- Sosyalleşebileceği ortamı sağlar.
- Dil yeteneğini geliştirir.
- Çocuğun fiziksel özelleriyle birlikte motorik becerileri de gelişir. Kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması çocukların ince motor becerilerini, koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de kaba motor fonksiyonları geliştirilir.
- Empati kurmayı öğrenirler.
- Kendini tanımaya başlar, ve muhakeme etmeyi öğrenir.
- Düşüncelerini planlamayı uygulamayı ve sonuçlandırmayı öğrenir.
- Karşılaştığı sorunları yorumlayabilmeyi, çözüm yolları geliştirmeyi öğrenir.
- Çok boyutlu düşünmeyi öğrenir.
ide okulları’nda çocuğunuza uygun olarak kurgulanan okul öncesi eğitim programı ile çocukların mutlu olacağı ve okula gitmekten keyif alacağı bir ortam sunuluyor. Anadil çalışmaları, okuma-yazma ve matematiğe hazırlık çalışmaları ile öğrenci 1. sınıfa en iyi şekilde hazırlanırken, okul ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri edinir. Dans, beden eğitimi, drama, müzik gibi derslerle kendisini ifade edebilme, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirme imkanı bulan çocuklarımız, İngilizceyi de duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak öğrenir. Okul öncesinde gerçekleştirilen İngilizce çalışmalarıyla telaffuzlarının daha erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi sağlanır. ide okulları’nda okul öncesi eğitim, çocuğun hem bilişsel hem sosyal yönden desteklendiği bir sistem üzerine kuruludur. Bu sayede, çocuğa sadece temel beceriler kazandırmak değil, onu her bakımdan destekleyerek okul olgunluğuna ulaşması sağlanır. ide okul öncesi eğitimi hakkında detaylı bilgi için: www.ideokullari.com.tr

Diğer yazılar

Çocukların Yaşamında Oyun ve Oyuncağın Önemi

26.04.2021

Çocukların Yaşamında Oyun ve Oyuncağın Önemi

Oyun, sonucu düşünülmeden herhangi bir amaca ulaşmaktan çok, keyif almak amacıyla yapılan bir etkinliktir. Oyun hem bilişsel gelişimin aynasıdır, hem de sosyal becerilerin öğrenildiği ve duygusal boşalımın sağlandığı bir ortamdır. Oyun çocuğun gerçek dünyası ile düşlemi arasındaki bir geçiş alanıdır.

Çocukların Duygularını İfade Etmelerini Sağlayacak Destekleyici Öneriler

27.11.2020

Çocukların Duygularını İfade Etmelerini Sağlayacak Destekleyici Öneriler

Duyguları düzenleme; duygusal bir deneyimi etkili bir şekilde yönetme ve bu deneyime karşılık verebilme becerisidir.

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.