MÜZİĞİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİSİ

11.10.2017

MÜZİĞİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİSİ          

Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Müzisyen birinin beynindeki farklılıklar neler? North  Carolina Müzik Araştırma Bölümü, müzik aleti çalanlar ile çalmayan kişileri karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda, müzik aleti çalan kişilerin beyinlerinde işitsel ve görsel kısımların aktivitesinde artış olduğunu kaydedilmiştir. Beynin iki yarısını birbirine bağlayan ve sinir hücrelerinden oluşan “corpus callosum” denen yapı müzisyenlerde daha kalın olur. Bunun kalın olması, müzisyenlerin iki ellerini daha iyi kullanabilmelerini sağlar. Zevk alarak dinlediğimiz müzikler beynimizin ödül bölgesini harekete geçirir.     

Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde de olumlu rol oynuyor. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanıyor.

Müzik, aynı zamanda çocuğun okuma ve yazma becerilerini geliştiriyor. Müzik ile ilgilenen çocukların işitsel becerilerinin diğer çocuklara göre daha gelişkin olduğu için sözel ifadeleri daha hızla gelişir. Müzik yaparken birçok farklı alana dikkat etmesi gerektiğinden okuma ve yazma çocuğa daha kolay gelir. Ayrıca parça içinde notaları takip etme, ritmi sayma matematiksel becerileri de destekler.

Şarkı söylerken solunum kontrolü ve akciğer gelişimi oluştuğu gibi enstrümanla çalışma hem büyük ve küçük kasların gelişimini, hem de çocuğun psikomotor (zihin-kas uyumu) gelişimini sağlar.

Küçük yaşta bir müzik aleti çalması ve düzenli olarak bu konuda çalışıyor olmak çocuğun hafızasını güçlendirir, dikkatini daha çabuk odaklamasına yardımcı olur ve çalışma disiplinini pekiştirir. Ayrıca müzik ile çocuğun kendine güveni artabilir, liderlik özelliği, sorumluluk bilinci ve olumlu davranışlar pekiştirilebilir ve çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler.

Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin oyunla eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır.

Diğer yazılar

Çocuğumun Özgüveninin Gelişimine Nasıl Katkıda Bulunabilirim?

19.01.2022

Çocuğumun Özgüveninin Gelişimine Nasıl Katkıda Bulunabilirim?

Ebeveynlik yolculuğu, öncelikle bebeğin sağlığı hemen ardından da mutluluğunun peşinde koşup çabalamayla başlar.

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü

04.04.2019

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü

Babalık rolü tıpkı annelik gibi çocuğa sahip olmayı istemekle başlar. Her iki eşin de çocuk sahibi olmaya karar vermeleri kendilerini bu göreve hazır hissetmeleri önemlidir. Etkin bir baba rolü çocukların her türlü gelişimlerine olumlu etki eder. Ahlak ve inanç sistemine dair değerler, çocuğun otorite ile olan ilişkisi baba üzerinden şekillenir. Özgüven, akademik başarı, sorumluluk, aidiyet duygusu, cinsel kimlik oluşumu ve başka birçok değerin kazanılmasında babalar kilit rolü oynar. Babasıyla arası iyi olan, onun desteğini hisseden çocuklar daha özgüvenli ve kendini daha gerçekçi değerlendirebilen bir kişilik yapısı kazanabilir. Baba cesaretlendirdiği kadar, sağlıklı sınırlar da koyan kişidir. Baba bir işin yapılmasına cesaretlendirirken, aynı zamanda nerede durulması gerektiğini de hatırlatan kişidir. Çocuğa cesareti ve kendi sınırlarını aynı anda öğretebilendir.

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.