Odaklanabilen, Dikkatli ve Çok Boyutlu Düşünebilen Çocuklar!

28.07.2023

Çocuklarımız mutlu olsun, gelecekte iyi bir konumda bulunsun diye çok sık düşünüyoruz.

Onlar odaklansın, öğrendiklerini her yerde kullanabilsin, dersi dikkatlice dinlesin istiyoruz. Peki, çocuklarımıza verdiğimiz bilişsel eğitim bu özellikleri kazandırıyor mu?

Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modeli olan PASS teorisi, Planlama (Planning), Dikkat (Attention), Ardıllık (Successive) ve Eşzamanlılık (Simultaneous) olmak üzere 4 bilişsel işlemden oluşuyor. Bu fonksiyonların hepsini doğru biçimde ve bir arada uyum içinde çalıştırabilen çocuklar, öğrenme sürecinde çok daha konsantre, odaklı, başarılı ve uyumlu bir deneyim gerçekleştiriyor.


Planlama stratejik düşünmenin ilk aşaması

Planlama, beynimizin en önemli fonksiyonlarından biri. Çocuklarımız, planlama ile problemleri belirler, bunlar arasından seçimler yapar, çözümler geliştirip-uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Bu özellikleri güçlü olan çocuklar, olaylara farklı bakabilir ve bir soruna birden fazla çözüm geliştirebilir. Seçim yapabilme becerisi bu işlevin temelini oluşturur.


Dikkat odaklanmanın anahtarı

Dikkatin temelinde üç unsur vardır: Odaklanma, Seçici Dikkat ve Dikkatte Devamlılık. Odaklanma veya odaklanmış dikkat bir şeye konsantre olmak ve diğer bileşenleri devre dışı bırakmaktır. Seçici Dikkat ise uyarıcılar karşısında dikkatin dağılmasını engellemek ve dikkat dağınıklığına direnebilme gücüdür. Dikkatin devamlılığı da seçici dikkat ve odaklanma ile başlayan sürecin sürdürülebilir biçimde devam ettirilmesidir.

Ardıllık ilişkilendirme ve hafıza için olmazsa olmaz

Ardıllık bir amaca göre özel sıralanmayla oluşturulmuş dizinleri anlama ve anlamlandırmayla ilgili boyuttur. Farklı parçaların arasındaki ilişkileri kurabilmek ve bağlantıları analiz edebilmek vardır. Ayrıca hafızayı etkili kullanabilme da önemli bir özellik olarak ön plana çıkar. Ardıllık yazılı ve sözel dizinlerin hatırlanabilmesi için önemli bir özelliktir. Ardıllık becerisi yüksek olan çocuklarımız sözel yönergeleri daha sıralı biçimde algılar ve daha kolay özümserler.

Bilgiyi canlandırmanın yolu eşzamanlılıktan geçiyor

Sözel içerikli bilgileri şemalaştırarak somutlama, görsel verilerden yararlanarak bir fikir bütünlüğüne ulaşma, aynı anda birden fazla ilişkiyi değerlendirme becerisini ortaya koyan alandır. Çocuklarımızın akademik alanda en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri eşzamanlılıktır. Sınıf sözel paylaşımların yapıldığı bir öğrenme ortamıdır. Öğretmenlerin verdikleri sözel bilgiler, arkadaşlarının yaptıkları paylaşımlar, öğrenciler tarafından işlenir ve anlamlandırılır.

PASS Modeli nasıl kurgulandı?

PASS, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. Kültürel-Tarihsel Psikolojinin kurucularından olan Rus Nöropsikolog Alexander Romanovich Luria’nın, beynin işleyişiyle ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda beynin sağ kısmı, frontal bölgesi ve beyin sapının arka kısmının öğrenme sürecinde önemli görevler üstlendiği anlaşılmıştır.

PASS Nasıl Uygulanıyor?

PASS Teorisinin ortaya koyduğu gerçekler ışığında, bilim insanları Das ve Naglieri tarafından hazırlanan Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System – CAS) adı verilen nöropsikolojik değerlendirme testi ile çocuklarımızın planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık açısından yetkinlikleri belirleniyor ve gelişim ihtiyaçları ortaya koyuluyor. Daha sonra bu dört özelliği bir arada uyum içinde kullanmaları ve gelişim gerektiren özelliklerinin yükseltilmesi amacıyla çocuklarımızla özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Peki PASS sistemi çocuklarımıza ne katacak?

ide okulları’nda uygulanan bilişsel işlevlere dayalı öğrenmeyi temel alan PASS sistemi çocuklarımıza etkin bir öğrenme süreci ve deneyimi sağlıyor. Bu sistem sayesinde:

  • Çocuklarımızın planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık bilişsel düzeyleri ve gelişmeye açık alanları belirleniyor.
  • ide Bilişsel Destek Birimi geliştirilmesi gereken bilişsel alanları olan öğrencilerle özel çalışma yürütüyor. Böylece, bu tabloya göre çocuğun öğrenme biçimi belirleniyor. Öğrencilerin geliştirilmesi gereken ve güçlü alanlarına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapılmış oluyor.
  • ide öğretmenleri PASS konusunda deneyimli öğretmenler arasından belirleniyor ve düzenli olarak eğitim alıyor.
  • Dersler ide öğretmenleri tarafından hazırlanmış dört bilişsel alana da hitap eden özgün materyallerle destekleniyor.
  • Beynin çok yönlü çalışması desteklenerek, öğrenme performansı artırılıyor ve kalıcı öğrenme sağlanıyor.
  • Dört bilişsel alanı da gelişen çocuklar bir derste öğrendikleri bir yaklaşımı başka derslere de aktarabiliyorlar. Bu da çok boyutlu öğrenmeyi destekliyor.

Eğer çocuğunuzun iyi bir eğitim alması sizin için önemliyse sizleri ide okullarına bekliyoruz. ide okulları; güçlü kurumsal yapısı ve yenilikçi eğitim sistemiyle farklılıklara saygı duyan güvenli bir eğitim ortamı yaratıyor. Bu ortamda çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmelerini ve her birinin farklı öğrenme tarzlarına uygun bir eğitim alabilmelerini sağlıyor. ide okulları her biri alanında uzun yılların getirdiği tecrübeye sahip olan ve Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinden olan idari ve öğretmen kadrosu ile çocuklarımızı yarınlara en güçlü biçimde hazırlıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda başarıyı önemseyen ide okulları, öğrencilerini her türlü sınavda etkin performans göstermek üzere yetiştiriyor. ide okullarında hem siz hem de çocuklarınız geleceğe güvenle bakabilirsiniz.

Diğer yazılar

Çocukların Değerlere Sahip Olmasının Önemi

12.10.2021

Çocukların Değerlere Sahip Olmasının Önemi

Değerler, yaşamda kişinin davranışlarına yön veren ilkelerdir. Kişinin içinde bulunduğu topluma uygun değerlere sahip olması, o toplumla uyumlu bir şekilde yaşantısını sürdürmesini sağlar. Bu bağlamda değerlerin küçük yaşlarından itibaren çocuklarımıza da kazandırılması gerekir.

Yaz Tatilinde Oyunun Önemi

02.07.2021

Yaz Tatilinde Oyunun Önemi

Uzaktan eğitim süreci boyunca fazlasıyla ekran başında kalan çocuklarımızı yaz tatilinde fiziksel oyunlara yönlendirmek oldukça önemlidir. Çocuklar oyun oynarken sadece eğlenmezler; farkında olmadan, oyun içerisinde çeşitli rollere girerek iş birliği, empati, paylaşma, lider olma, atılganlık, dinleme, sırasını bekleme ve problem çözme gibi pek çok becerilerini de geliştirirler.

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.