ide Blog

Ödev Yapmak Zorunda Mıyım?

27.12.2022

Ödev Yapmak Zorunda Mıyım?

Okul yaşamı, çocuğu hayata hazırlayan uzun bir dönemi kapsar. Okula başlamak, çocuk için sosyal çevreye ve hayata atılan ilk büyükadımdır. Hayatta etkin olabilmenin yolu, insanların olayları ve nesneleri düzenleyebilme başarısına bağlıdır. İşte okul da bu

Öz Güven Gelişiminde Anne Babanın Rolü

29.11.2022

Öz Güven Gelişiminde Anne Babanın Rolü

Öz güven; bireyin kendi yetenekleri ile duygularını tanıması, kendini sevmesi ve kendine güvenmesi olarak tanımlanır. Öz güven; iç öz güven ve dış öz güven olmak üzere ikiye ayrılır.

Merhaba LGS

24.10.2022

Merhaba LGS

Liselere Giriş Sınavı, bir öğrencinin hayatında karşılaştığı ve onun geleceğini etkileyecek ilk ciddi sınavdır. LGS öğrencilerimizin bu yıla kadar almış olduğu akademik bilgi ve becerinin yanı sıra okuma ve okuduğunu anlama becerisini de ölçer, ancak her çocuğun bireysel özelliklerinin birbirinden çok farklı olduğunu, mutlaka farklı yetenekleri olan alanların varlığını bildiğimiz günümüz dünyasında asla “her şey” demek değil. Bu anlamda sınav ile ilgili bakış açılarımızı gözden geçirmemiz yerinde ve faydalı olacaktır.

logo
Neden İde?


ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.